Tante Jansz Kinderopvang
POV - KDV - BSO

Gezonde peuteropvang


Tante Jansz kinderopvang is een gezonde kinderopvang. Wij dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling. De drie R's rust, regelmaat en ritme zijn belangrijk binnen de kinderopvang en tijdens het opgroeien van de kinderen. Rust in de vorm van voldoende rust momenten, om vervolgens weer verder te kunnen ontwikkelen. 


Wij bieden kinderen op vaste momenten eten en drinken aan. Dit nuttigen wij gezamenlijk aan tafel, onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld m.b.t. de tafelmanieren. Voordat wij aan tafel gaan ruimen wij eerst het speelgoed op, dit doen wij met een overgangsliedje hierdoor weten de kinderen wat er van hun verwacht wordt. Ook werken wij met dagritme kaarten waardoor kinderen ontdekken wat er bijvoorbeeld naar het opruimen wordt aangeboden. Dit brengt rust en duidelijkheid. Wij bieden gezond beleg aan en schenken water met een fruitsoort als smaak , maar ook thee, melk en soms ranja. 


Super leuk is het om als gezonde en duurzame kinderopvang aan de slag te gaan in onze moestuin / beleeftuin. In onze tuin kunnen kinderen ontdekken hoe een zaadje uitgroeit tot een fruit of groente soort. Ook ontdekken ze waarom een vlinder, vogel of worm belangrijk is voor het groeien van de zaadjes. Wij maken ook een uitstapje naar de boerderij, wat is er nou leuker dan op een boerderij te ontdekken waar de melk die wij drinken vandaan komt of hoe een kip een ei legt. Ook deze uitstapjes en ontdekkingen behoren tot een gezonde en duurzame kinderopvang. 


Binnen onze organisaties hebben wij 2 experts op het gebied van gezonde kinderopvang. Tevens is er een moestuincoach aanwezig. De moestuincoach informeert de pedagogisch medewerkers over alles wat betrekking heeft met een moestuin van het voorwerk tot het planten van een zaadje. 

De gezonde kinderopvang coach traint de pedagogisch medewerkers op het gebied van gezonde voeding en risicovol spelen. Daarnaast implenteert de gezonde kinderopvang coach het beleid tijdens overleg momenten. Zo blijft iedere leidsters allert en up to date m.b.t. de veranderingen binnen het beleid gezonde kinderopvang en risicovol spelen.