Tante Jansz Kinderopvang
POV - KDV - BSO

Peuteropvang

Peuteropvang de Krielpykjes is gevestigd in Nij Beets. Een unieke locatie tussen beide basisscholen in. Dit geeft de peuteropvang de gelegenheid om goed te kunnen samenwerken met CBS de Arke en OBS de Jasker.

Peuteropvang de Krielpykjes is een certifieerde VVE locatie. Dit betekend dat kinderen met een VVE indicatie bij ons terecht kunnen en een vergoeding kunnen ontvangen vanuit de gemeente Opsterland. 


Piramide

Wij werken met de methode Piramide, een educatieve methode voor alle jonge kinderen. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Van kinderdagverblijf, peuteropvang tot en met groep 2 van de basisschool. Een prachtige doorgaande lijn met de basisschool. T Peuteropvang de Krielpykjes werkt nauw samen met CBS de Arke en OBS de Jasker beide scholen maken tevens gebruik van de educatieve methode Piramide. 


Algemene informatie

Wij werken met vertrouwde en vaste gezichten. Zo wordt de emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd. De leidsters kijken goed naar de kinderen en spelen in op hun behoeften. 


Elke ochtend starten de kinderen met vrij spelen, ouders mogen mee naar binnen. Samen een puzzel maken of een toren bouwen van blokken. Tijdens dit moment kunnen de kinderen hun ouders laten zien wat ze allemaal maken, waar ze graag mee spelen en wat ze allemaal doen tijdens het thema. Ook is er tijd voor een overdracht/gesprek met de peuterleidster. Vervolgens gaan de kinderen in de kring, er wordt voorgelezen, liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. Doormiddel van plaatjes op het planbord kunnen de kinderen kijken hoe de dag verloopt. Tijdens de kring wordt het planbord besproken. Na de kring wordt er een knutselwerkje klaar gezet of is er tijd voor vrij spel. Rond 10:00 uur gaan wij aan tafel voor ons eigen meegebrachte fruit en krijgen de kinderen van ons wat te drinken. Alles op? Een ronde toilet en schone luiers om vervolgens te gaan knutselen of naar buiten te gaan. Na de knutselactiviteit of het buitenspelen gaan wij aan tafel. Bij ons krijgen de peuters een lunch en worden na de lunch om 12:30u weer opgehaald. 

De peuteropvang start om 08:30u en eindigt om 12:30u. Het mee brengen van een eigen bakje met daarin fruit is gewenst. Het drinken tijdens dit moment maar tevens ook de lunch verzorgen wij. Zijn er allergieën waar rekening mee dient te worden gehouden kan dit worden doorgegeven. 


Peuters kunnen vanaf 2 dagdelen bij ons komen spelen. Dit zorgt voor structuur en kinderen kunnen zich ontwikkelen op een spelenderwijze op de basisschool.  Ons advies is om 3 dagdelen af te nemen, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich kan voorbereiden op de basisschool


Openingstijden

De peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur

Maandag       08:30- 12:30

Dinsdag          08:30 - 12:30

Woensdag      08:30 - 12:30

Donderdag    08:30 - 12:30

Vrijdag            08:30 - 12:30


Openingstijden onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen van peuters per dag.
Tarief

8,50 euro per uur per kind - 40 weken pakket

  • Lunch bij inbegrepen
  • Drinken erbij inbegrepen
  • Fruit zelf mee te brengen
Contact:

Bent u nieuwsgierig naar de peuteropvang van Tante Jansz? Komt u gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen. Of wilt u uw kind aanmelden? U kunt ons bereiken via tantejansz-kinderopvang@hotmail.com o.v.v. peuteropvang.


 

 

 

                 


 


 Bovenstaande foto is gemaakt op de boerderij. 2 van onze pedagogisch medewerkers wonen op een boerderij. Wij gaan geregeld op bezoek. De connectie met dieren is goed voor de emotionele ontwikkeling van de kinderen.