Tante Jansz Kinderopvang
POV - KDV - BSO

Kinderopvang 0 tot 4 jaar

Welkom bij kinderopvang It Pikehok. Wij zijn vanaf 2021 gevestigd in een lokaal tussen het gebouw van de BSO/peuteropvang en OBS de Jasker. Tevens grenzen wij aan basisschool CBS de Arke. Een unieke locatie met veel gelegenheid voor samenwerking met verschillende groepen en leeftijden. 


Wij zijn een kleinschalige kinderopvang met maximaal 14 kinderen op de groep. Er zijn vaste gezichten aanwezig, zodat de kinderen en de leidsters een band met elkaar kunnen opbouwen. Wij bieden een rustige, gezellige en huiselijke sfeer. De binnenruimte bestaat uit verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen. Je kunt denken aan een poppenhoek met keuken voor het bereiden van heerlijke koekjes en taarten, een auto en bouwhoek voor de coureurs onder ons etc. In de hoeken wordt zowel individueel als groepsspel gestimuleerd. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Onze leidsters reageren sensitief op de kinderen, dit betekend dat ze goed naar de kinderen kijken en inspelen op de behoefte van de kinderen.

Onze buiten ruimte grenst aan het schoolplein en het plein van de peuteropvang. Met nieuwe tuin plannen hopen wij per mei / juni 2022 de tuin uit te breiden tot een groot gedeelte achter de kinderopvang. In overleg met de gemeente zal hier een prachtige beleef en moestuin worden ingericht. Kinderen kunnen hier spelen, ontdekken, klimmen en klauteren. Een buis om doorheen te lopen en overheen te klimmen. Boomstammen om op te zitten of overheen te lopen, een buitenkeuken, een moestuin waar alle kinderen samen met de leidsters groente en fruit kunnen verbouwen. Lekker wroeten in de aarde, ontdekken hoe een zaadje uitbloeit tot een stuk fruit, groente of mooie bloem, en vooral samen proeven. De beleeftuin en moestuin stimuleren alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen kunnen bij ons oriënteren en onze leidsters zullen de kinderen meenemen op avontuur voor een zo rijk mogelijke beleving van mens en natuur.

Ook binnen de kinderopvang werken wij net als bij de peuteropvang met de educatieve methode Piramide. Spelenderwijs ervaren en leren. Een prachtige methode met een doorgaande lijn naar de basisschool. Voor meer informatie over de VVE methode Piramide KLIK dan HIER.


Tweetalige kinderopvang

Kinderopvang Tante Jansz biedt tweetalige opvang aan. Dit houdt in dat we zowel Nederlands als Fries spreken op de groepen, zonder dat één van de twee talen als voorkeurstaal wordt gebruikt. Met name voor jonge kinderen is het belangrijk dat de talen goed gescheiden worden aangeboden (één persoon, één taal). Wat houdt dit precies in: één van de leidsters op de groep spreekt Nederlands en de ander Fries.


Tweetalige opvang past in een samenleving. Door al op jonge leeftijd aan Fries te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. En juist op deze leeftijd pikken ze taal goed op. Ook leert een tweetalig kind er op latere leeftijd gemakkelijker meer talen bij. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel in de gaten dat je één het hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen. Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling.

Kinderopvang Tante Jansz maakt tevens gebruik van ondersteunde baby- en kindgebaren die te gebruiken zijn zowel bij Nederlandstalige als Friestalige woorden.

Deze meerwaarde is effectief gebleken en wordt ondersteund door onder andere SFBO http://www.sfbo.nl/taalgroeimeter/?p=meertaligeopvoeding&taal=nl
 




Dagindeling:

06:30 – 08:45 Kinderen worden gebracht.

08:45 – 09:15 We starten de dag in de kring

09:30 – 10:00 We eten gezamenlijk fruit

10:15 – 10:45 Individuele of groepsactiviteit

10:45 – 11:30 Vrij buiten spelen

11:45 – 12:30 Gezamenlijk eten

13:00 – 14:00 Kinderen die nog wakker zijn krijgen een activiteit aangeboden.

14:00 – 15:00 Vrij buiten spelen

15:00 – 15:30 Gezamenlijk fruit eten

15:30 – 18:00 Vrij spelen en de kinderen worden weer opgehaald


Kosten

Voor de tarieven KLIK HIER

Interesse?

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze kinderopvang in Nij Beets? Kom gerust langs om de sfeer op de opvang te bezoeken jullie zijn van harte welkom! Dit mag ook zonder het maken van een afspraak. Wil je graag een afspraak maken of jullie kindje aanmelden dat kunnen jullie contact opnemen via tantejansz-kinderopvang@hotmail.com o.v.v. kinderopvang


 

 Bovenstaande foto is genomen op de boerderij van onze pedagogisch medewerkster Dieuwke. Zowel Kirsten als Dieuwke wonen op een boerderij.