Tante Jansz Kinderopvang
POV - KDV - BSO

Welkom op de website van Tante JanszTante Jansz kinderopvang is ontstaan vanuit de gastouderopvang, inmiddels bestaan wij nu uit meerdere opvanglocaties. Ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang locaties zijn gevestigd tussen CBS de Arke en OBS de Jasker. Tante Jansz is een kleinschalige kinderopvang die bewust kiest voor een huiselijke sfeer, een veilige en vertrouwde omgeving waar jullie kinderen tot hun recht komen. Wij werken met vaste gezichten op de groep, ons team bestaat uit 6 pedagogisch medewerkers. Wij bieden kinderen een veilige omgeving door structuur aan te bieden in de dag, duidelijke regels te hanteren, daarbij hechten wij veel waarde aan de waarden en normen. Kinderen kunnen bij ons in verschillende hoeken spelen, plezier hebben en ontdekken. 


Wij werken met de vast thema's per maand, jullie als ouder ontvangen van ons ouderbrieven waar jullie alle informatie in kunnen vinden. Terug te vinden is bijvoorbeeld welke baby- en kindgebaren wij gebruiken, de liedjes die wij zingen, de boekjes die wij samen lezen etc etc. Tevens werken wij met de methode piramide, ook op onze VVE locatie van de peuteropvang werken wij met deze methode. De methode piramide sluit mooi aan bij de overgang naar de basisschool. Samen met de basisscholen hebben wij vaste piramide overleg momenten.  De thema's stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en ook hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. 


Bitcare: ons communicatiemiddel 


Foto: Tante Jansz Kinderopvang 2 locaties tussen de beide basisscholen in gevestigd.

Elke kind is uniek, samen met jullie kijken wij naar het kind. Onze pedagogisch medewerkers reageren sensitief op de kinderen kijken naar de kinderen en benoemen en bespreken met de kinderen wat zij horen en zien. Wij werken met een kind volgsysteem, naast onze continu observaties observeren wij ook 2 x per jaar via de vaste observatielijsten. Wij nodigen jullie 1x per jaar uit voor een 15 minuten gesprek. Tante Jansz staat echter voor laagdrempeligheid, elke ouder is op elk moment welkom om een gesprek met ons te voeren of aan te vragen. En door ons kleine en hechte team spreken wij jullie als ouders als jullie de kinderen brengen en halen.